זיפו למען איכות הסביבה

/זיפו למען איכות הסביבה
זיפו למען איכות הסביבה2019-08-22T10:02:16+00:00

זיפו העולמית חברה עם אירגון WOODCHUCK, USA
ובתכנית המהממת שלהם – BUY ONE. PLANT ONE.®
כל מצית זיפו שניקנה – ינטע בשם הרוכש עץ באחד מ-15 יעדים בעולם,
מי שרכש – וינטע בשמו עץ – יקבל קוד עם המצית, איתו יוכל לראות במדויק היכן ניטע העץ שלו בעולם.